Кръгла маса

На кръгла маса ще бъдат представени и дискутирани резултатите и изводите от проучването сред българските ИКТ компании за 2014 г., реализирано от агенцията AAA по поръчка на JobTiger и ICT Media.

На събитието експерти от публичния и частния сектор ще имат възможност да дискутират наболели теми, свързани с образованието, кариерното ориентиране и квалификацията на българските студенти, както и с решаването на казуса с дефицита на ИКТ специалисти.

Кръглата маса си поставя за цел да потърси и отговорите на въпроси, свързани с професионални казуси от ежедневието на HR- ръководителите и мениджърите в ИКТ компаниите, засягащи различните аспекти на управлението и развитието на човешките ресурси.

  1. Изследване
  2. Кръгла маса
  3. Церемония
  4. Печатно издание

генерален спонсор
реклама
Why SAC | Sofia Airport Center
със съдействието на
партньори