Срокове

Срокове за провеждане на изследването:

26 февруари - 15 май 2014 г. Записване за участие
15 май – 15 юни 2014 г. Попълване на въпросниците
15 юни - 15 август 2014 г. Обработка на резултатите
15 август - 15 септември 2014 г. Получаване на резултатите и създаване на план за адресиране на резултатите от проучването
15 септември - 13 октомври 2014 г. Изчисляване на рейтинга на компаниите участници
15 октомври 2014 г. Кръгла маса и официална церемония по обявяване на ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ за 2014 година.

обратно към Изследване
генерален спонсор
реклама
SBTech
със съдействието на
партньори